Waar Jezus jouw leven voor eeuwig kan veranderen

Samenkomsten


Kerkdiensten
 
Wij hebben drie kerkdiensten (samenkomsten) per week, waarbij Gods Woord centraal staat.
 
Onze samenkomsten vinden plaats op elke zondag en woensdag, namelijk:
Zondagmorgen 11:00
Zondagavond 18:00
Woensdagavond 19:30
 
Adres: Amsterdamsestraatweg 656A (boven AVIS), Utrecht
(buslijn 3, halte Muyskensweg)
 
 
Voor meer informatie kunt u bellen of whatsappen naar: 06 80213181
U bent van harte welkom!

 
De diensten

De preek vormt het hoofddeel van de dienst, maar vooraf is er eerst een voordienst, die bestaat uit gezamenlijk (aanbiddings)liederen zingen, voorbede, collecte en mededelingen.
              

De prediking is altijd helder, praktisch, opbouwend, uitdagend, openbarend en niet op de laatste plaats bemoedigend. Over prediking valt heel veel te zeggen. Helaas is daarvoor ruimte te kort op deze pagina. Daarom halen wij hier slechts een paar zaken aan.
 
Veel mensen die voor het eerst komen, zeggen dat het lijkt alsof de preek voor hun geschreven was. Dit heeft te maken met het feit dat Gods Geest aanwezig is, zodat de preek niet 'dood' is maar levend.
Voor de dienst wordt gebeden voor Gods aanwezigheid en dat Hij zal spreken tot ons hart. Het heeft immers weinig zin om samen te komen zonder Zijn aanwezigheid. Wij willen Zijn zalving in de voordienst en in de prediking.
 
De preek zal iets doen met mensen en daarom hebben wij een zogenaamde 'oproep', waarbij iemand die Jezus niet persoonlijk kent als redder en verlosser de gelegenheid krijgt om zijn/haar leven aan Jezus te geven door een simpel bekeringsgebed te bidden. 
 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie en thee te drinken.