Waar Jezus jouw leven voor eeuwig kan veranderen

Giften


Met de giften die binnenkomen wordt er geïnvesteerd in de kerkactiviteiten en evangelisatie. Wij geloven dat God zijn koninkrijk bouwt door onze levens en onze giften. Ook geloven wij dat ieder persoon die geeft, zelf gezegend zal worden.

Door de activiteiten die wij als kerk organiseren kunnen wij mensen bereiken die God zoeken en kunnen mensen in contact komen met het levensveranderende evangelie van Jezus Christus.

Wilt u onze kerk en daarmee Gods werk ondersteunen om op deze manier mensen te kunnen bereiken met het evangelie van Jezus Christus?

Wij geloven dat God Zijn belofte omtrent geven en ontvangen als een zegen op uw leven zal brengen. Jezus Christus belooft ons:

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden.     

Luk 6:38

U kunt een gift geven door gebruik te maken van ons rekeningnummer:
 
IBAN:    NL29 INGB 0009 2279 81
T.n.v.     Evangelie gemeente De Deur
 

U kunt ook online een zelfgekozen bedrag geven door gebruik te maken van onderstaande QR-code of door erop te klikken: