Waar Jezus jouw leven voor eeuwig kan veranderen

Samenkomsten


Kerkdiensten
 
Wij hebben twee kerkdiensten (samenkomsten) en een bijbelstudie per week, waarbij Gods Woord centraal staat.
 
Onze samenkomsten vinden plaats op elke zondag, namelijk:
Zondagmorgen 11:00 uur
Zondagavond 18:00 uur
Adres: Poortstraat 73, Utrecht
 
Elke week hebben wij ook een bijbelstudie waarbij een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod komen. De bijbelstudie vindt plaats op woensdag, namelijk:
Woensdagavond 19:30 uur
 
 
Vanwege het coronavirus maken we voor de wekelijkse diensten op zondag nog wel steeds gebruik van onze locatie aan de Poortstraat 73 maar worden daarbij de richtlijnen van het RIVM gehanteerd. In de zaal is voldoende ruimte aanwezig om de anderhalve meter in acht te nemen.
De bijbelstudies worden ook nog steeds gehouden maar zijn te volgen via microsoft teams. 
Voor meer informatie kunt u bellen of whatsappen naar: 06 52286958.
U bent van harte welkom!

De dienst

De preek vormt het hoofddeel van de dienst, maar vooraf is er eerst een voordienst, die bestaat uit gezamenlijk (aanbiddings)liederen zingen, voorbede, collecte en mededelingen.
              

De prediking is altijd helder, praktisch, opbouwend, uitdagend, openbarend en niet op de laatste plaats bemoedigend. Over prediking valt heel veel te zeggen. Helaas is daarvoor ruimte te kort op deze pagina. Daarom halen wij hier slechts een paar zaken aan.
 
Veel mensen die voor het eerst komen, zeggen dat het lijkt alsof de preek voor hun geschreven was. Dit heeft te maken met het feit dat Gods Geest aanwezig is, zodat de preek niet 'dood' is maar levend.
Voor de dienst wordt gebeden voor Gods aanwezigheid en dat Hij zal spreken tot ons hart. Het heeft immers weinig zin om samen te komen zonder Zijn aanwezigheid. Wij willen Zijn zalving in de voordienst en in de prediking.
 
De preek zal iets doen met mensen en daarom hebben wij een zogenaamde 'oproep', waarbij iemand die Jezus niet persoonlijk kent als redder en verlosser de gelegenheid krijgt om zijn/haar leven aan Jezus te geven door een simpel bekeringsgebed te bidden. 
 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie en thee te drinken.

 
De bijbelstudie

Op woensdagavond houden we een bijbelstudie. De onderwerpen zijn zeer divers maar wel altijd gericht om toe te kunnen passen in het dagelijks leven. Daarnaast is er natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen. De koffie, thee en koeken staan klaar!